Ing. František Matis T E L E S A T

17978114
Ing. František Matis T E L E S A T
Budatín, Žtlá 1052/12,  010 03 Žilina
Žilina
17.09.1992
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.